Události / Aktuality / Informace k jízdnému pro žáky1.9.2020


CESTA PRO ŽÁKY, STUDENTY A SENIORY

PO KRAJI ZDARMA

Chcete jezdit od 1. 9. 2020 veřejnou dopravou zdarma?

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let mají možnost   od 1. září 2020 se zapojit do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

Podmínky proplacení žákům, studentům a učňům

·  Základní podmínkou proplacení je dojíždění do školy a zpět

·  Trvalé bydliště na území Středočeského kraje

·  Věk od 6 let do vystudování střední školy nebo učiliště

·  Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy

·  Využívání pouze čtvrtletního a ročního kuponu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy, která není zařazena v systému Pražské integrované dopravy nebo Středočeské integrované dopravy, budou proplaceny jízdenky

·  Bydliště a škola nesmí být v jedné obci nebo městě

Podmínky proplacení seniorům

·  Trvalé bydliště na území Středočeského kraje

·  Věk nad 65 let

·  Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy

·  Využívání pouze čtvrtletního a ročního kuponu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy, která není zařazena v systému Pražské integrované dopravy nebo Středočeské integrované dopravy, budou proplaceny jízdenky

Jak postupovat?

·  Studenti zasílají žádosti elektronicky, senioři elektronicky nebo písemně

·  Formuláře a další informace jsou k dispozici na www.stredoceskejizdne.cz

·  Po vyřízení žádosti bude příslušná částka proplacena na účet

Více informací najdete na www.stredoceskejizdne.cz

Informační linka 257 280 844 (po – pá  08.00 – 14.00 hod)


2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií