Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2023

o činnosti v oblasti poskytování informací ohledně zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve vykazovaném období 2023:

1.) Nebyly podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informace

2.) Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí

3.) Nebylo vedeno soudní řízení o právech a povinnostech dle zákona č. 106/1999 Sb.,

4.) Nebyla podána žádná stížnost podle §16a

Základní škola Pchery, okres Kladno poskytuje informace prostřednictvím webových stránek školy a systémem Bakaláři, dále na třídních schůzkách.


Mgr. Pavla Černá

z. ředVýroční zpráva za rok 2022

o činnosti v oblasti poskytování informací ohledně zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve vykazovaném období 2022:

1.) Nebyly podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informace

2.) Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí

3.) Nebylo vedeno soudní řízení o právech a povinnostech dle zákona č. 106/1999 Sb.,

4.) Nebyla podána žádná stížnost podle §16a

Základní škola Pchery, okres Kladno poskytuje informace prostřednictvím webových stránek školy a systémem Bakaláři, dále na třídních schůzkách.

                                                                                                                                             Mgr. Pavla Černá

                                                                                                                                                      z. ředVýroční zpráva za rok 2021

o činnosti v oblasti poskytování informací ohledně zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve vykazovaném období 2021:

1.) Nebyly podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informace

2.) Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí

3.) Nebylo vedeno soudní řízení o právech a povinnostech dle zákona č. 106/1999 Sb.,

4.) Nebyla podána žádná stížnost podle §16a

Základní škola Pchery, okres Kladno poskytuje informace prostřednictvím webových stránek školy a systémem Bakaláři, dále na třídních schůzkách.

                                                                                                                                             Mgr. Pavla Černá

                                                                                                                                                      z. ředVýroční zpráva za rok 2020

o činnosti v oblasti poskytování informací ohledně zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve vykazovaném období 2020:

1.) Nebyly podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informace

2.) Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí

3.) Nebylo vedeno soudní řízení o právech a povinnostech dle zákona č. 106/1999 Sb.,

4.) Nebyla podána žádná stížnost podle §16a

Základní škola Pchery, okres Kladno poskytuje informace prostřednictvím webových stránek školy a systémem Bakaláři, dále na třídních schůzkách.

                                                                                                                                             Mgr. Pavla Černá

                                                                                                                                                      z. ředVýroční zpráva za rok 2019

o činnosti v oblasti poskytování informací ohledně zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve vykazovaném období 2019:

1.) Nebyly podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informace

2.) Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí

3.) Nebylo vedeno soudní řízení o právech a povinnostech dle zákona č. 106/1999 Sb.,

4.) Nebyla podána žádná stížnost podle §16a

Základní škola Pchery, okres Kladno poskytuje informace prostřednictvím webových stránek školy a systémem Bakaláři, dále na třídních schůzkách.

                                                                                                                                             Mgr. Pavla Černá

                                                                                                                                                      z. řed


Výroční zpráva za rok 2018

o činnosti v oblasti poskytování informací ohledně zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve vykazovaném období 2018:

1.)  Nebyly podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informace

2.)  Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí

3.)  Nebylo vedeno soudní řízení o právech a povinnostech dle zákona č. 106/1999 Sb.,

4.)  Nebyla podána žádná stížnost podle §16a

Základní škola Pchery, okres Kladno poskytuje informace prostřednictvím webových stránek školy a systémem Bakaláři, dále na třídních schůzkách.

                                                                                                                                             Mgr. Pavla Černá

                                                                                                                                                      z. řed


2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií