Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Jaroslava Landová - ředitelka školy (jaroslava.landova@zs-pchery.cz)

Mgr. Pavla Černá - zástupkyně školy (pavla.cerna@zs-pchery.cz)

Třídní učitelky:

Mgr. Irena Lišková - 1. A (irena.liskova@zs-pchery.cz)

Jana Návojová - 1. B (jana.navojova@zs-pchery.cz)

Iva Kowalská - 2. třída (iva.kowalska@zs-pchery.cz)

Mgr. Lucie Landová - 3. třída (lucie.landova@zs-pchery.cz)

Barbora Wiesnerová - 4. třída (barbora.wiesnerova@zs-pchery.cz)

Mgr. Radomíra Jelínková - 5. třída (radomira.jelinkova@zs-pchery.cz)

PhDr. Marie Kosová - 6. třída (marie.kosova@zs-pchery.cz)

Jitka Břízová - 7. třída (jitka.brizova@zs-pchery.cz) 

Mgr. Jana Panošková - 8. třída (jana.panoskova@zs-pchery.cz)

Bc. Denisa Vacková - 9. třída (denisa.vackova@zs-pchery.cz)


Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Dana Martinovská (dana.martinovska@zs-pchery.cz)

Mgr. Barbora Obytová (barbora.obytova@zs-pchery.cz)

Petr Jasinčuk (petr.jasincuk@zs-pchery.cz)


Asistenti pedagoga:

Jana Jelenová - 1. A (jana.jelenova@zs-pchery.cz)

Šárka Veselá - 1.B (sarka.vesela@zs-pchery.cz)

Marie Wildová - 2. třída (marie.wildova@zs-pchery.cz)

Romana Hradecká - 4. třída (romana.hradecka@zs-pchery.cz)

Lucie Kozinová - 3. třída (lucie.kozinova@zs-pchery.cz)

Bc. Blanka Vychytilová  - 6. třída (blanka.vychytilova@zs-pchery.cz)

Lucie Bečvářová - 7. třída (lucie.becvarova@zs-pchery.cz)

Alena Hykyšová - 8. třída (alena.hykysova@zs-pchery.cz)

Oto Mentlík - 8. třída, 9. třída (oto.mentlik@zs-pchery.cz)

Ing. Jitka Veselá - 9. třída (jitka.vesela@zs-pchery.cz)


Školní družina:

Michaela Hrdličková DiS. – vedoucí vychovatelka ŠD, vychovatelka I. odd. ŠD 

(michaela.jamborova@zs-pchery.cz/michaela.hrdlickova@zs-pchery.cz)

Bc. Alice Živná – vychovatelka II. odd. ŠD (alice.zivna@zs-pchery.cz)

Kateřina Wiesnerová – vychovatelka ranní ŠD 


Školní jídelna:

Helena Polcarová - vedoucí školní jídelny (helena.polcarova@zs-pchery.cz)

Alena Demjanová

Monika Jelínková


Provozní zaměstnanci školy:

Hana Mertlová - školnice 

Jana Szilási

Pavla Neradová

Jaroslava Uldrichová

Sekretářka školy:

Hana Bursíková (hana.bursikova@zs-pchery.cz)

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio