Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Jaroslava Landová - ředitelka školy (jaroslava.landova@zs-pchery.cz)

Mgr. Pavla Černá - zástupkyně školy (pavla.cerna@zs-pchery.cz)

Třídní učitelky:

Jana Návojová - 1. třída (jana.navojova@zs-pchery.cz)

Mgr. Irena Lišková - 2. třída (irena.liskova@zs-pchery.cz)

Barbora Wiesnerová - 3. třída (barbora.wiesnerova@zs-pchery.cz)

Mgr. Radomíra Jelínková - 4. třída (radomira.jelinkova@zs-pchery.cz)

Mgr. Lucie Landová - 5. třída (lucie.landova@zs-pchery.cz)

Jitka Břízová - 6. třída (jitka.brizova@zs-pchery.cz) - po dobu nepřítomnosti zastupuje Mgr. Barbora Obytová

Mgr. Jana Panošková - 7. třída (jana.panoskova@zs-pchery.cz)

Bc. Denisa Vacková - 8. třída (denisa.vackova@zs-pchery.cz)

PhDr. Marie Kosová - 9. třída (marie.kosova@zs-pchery.cz)


Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Dana Martinovská (dana.martinovska@zs-pchery.cz)

Mgr. Barbora Obytová (barbora.obytova@zs-pchery.cz)

Mgr. Jitka Pokorná (jitka.pokorna@zs-pchery.cz)

Petr Jasinčuk (petr.jasincuk@zs-pchery.cz)


Asistenti pedagoga:

Marie Wildová - 1. třída (marie.wildova@zs-pchery.cz)

Romana Hradecká - 3. třída (romana.hradecka@zs-pchery.cz)

Lucie Kozinová - 5. třída (lucie.kozinova@zs-pchery.cz)

Lucie Bečvářová - 6. třída (lucie.becvarova@zs-pchery.cz)

Mgr. Zuzana Denkrová - 7. třída (zuzana.denkrova@zs-pchery.cz)

Alena Hykyšová - 7. třída (alena.hykysova@zs-pchery.cz)

Oto Mentlík - 8. třída (oto.mentlik@zs-pchery.cz)

Bc. Blanka Vychytilová  - 9. třída (blanka.vychytilova@zs-pchery.cz)


Školní družina:

Michaela Hrdličková DiS. – vedoucí vychovatelka ŠD, vychovatelka I. odd. ŠD 

(michaela.jamborova@zs-pchery.cz/michaela.hrdlickova@zs-pchery.cz)

Mgr. Zuzana Pelcová – vychovatelka II. odd. ŠD (zuzana.pelcova@zs-pchery.cz)

Marie Wildová – vychovatelka ranní ŠD (marie.wildova@zs-pchery.cz)


Školní jídelna:

Helena Polcarová - vedoucí školní jídelny (helena.polcarova@zs-pchery.cz)

Jana Vopalecká

Monika Jelínková


Provozní zaměstnanci školy:

Hana Mertlová - školnice 

Jana Szilási

Pavla Neradová

Jaroslava Uldrichová

Sekretářka školy:

Hana Bursíková (hana.bursikova@zs-pchery.cz)

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design