Školní poradenské pracoviště

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Pavla Černá (pavla.cerna@zs-pchery.cz)

Členové školního poradenského pracovištěKoordinátor prevence - Mgr. Zuzana Denkrová

                                                                                      (zuzana.pelcova@zs-pchery.cz)

                                                                             

                                                                              Koordinátor volby povolání - Jitka Břízová

                                                                                        (jitka.brizova@zs-pchery.cz)

Mgr. Pavla Černá:

 • vyhledávání žáků s podezřením na SPU a dalšími problémy
 • zajišťování vyšetření v PPP, SPC a spolupráce mezi nimi a ZŠ
 • konzultace o pomůckách pro žáky se specifickými poruchami učení
 • speciální pedagogická péče 
 • Inkluze - metodická podpora
 • spolupráce s vyučujícími i rodiči
 • vedení literatury a pomůcek týkajících se inkluze
 • spolupráce s asistentkami

Mgr. Zuzana Denkrová

 •  otázky a problematika minimálního preventivního programu a krizového plánu

Jitka Břízová:

 • volba povolání 
 • praktická pomoc při vyplňování přihlášek a dodržování termínů
 • pomoc při rozhodování dalšího studia ve spolupráci s vyučující 9.tř. a 5.roč.

vedení školy:

 • řešení problémů, které se týkají prospěchu a chování ve spolupráci s tř.učitelkami
2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio