Události / Aktuality / Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid -1913.9.2020 - 30.6.2020


PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

Vážení rodiče,

naše škole obdržela manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid  - 19 v jednotlivých okresech České republiky, jakož i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování konkrétních škol a školských zařízení, není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání a školských služeb. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitelka školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19, budeme postupovat podle pokynů KHS nebo MZd a urychleně Vás budeme prostřednictvím systému „Bakaláři“ a prostřednictvím našich webových stránek informovat. Škola se bude také řídit tzv. semaforem. V případě, že budeme mít „oranžovou barvu“ – bude částečně omezen přesun žáků (zvláště 2. stupně) z odborných učeben a všichni žáci budou muset nosit vlastní roušku ve všech společných prostorech.

Při podezření na výskyt – covid – 19 u žáka, budeme neprodleně informovat zákonného zástupce, který by si měl své dítě neprodleně vyzvednout. Žák bude do příchodu zákonného zástupce umístěn v izolaci, kde vyčká příchodu zákonného zástupce. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže – li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro děti a dorost).

Při vstupu do budovy ZŠ, TV a ŠJ jsou umístěny prostředky k dezinfekci rukou. Ve třídách mají žáci volně k dispozici antibakteriální mýdlo a v případě potřeby má pedagog připravenou dezinfekci (zvláště v učebně PC). K osoušení rukou jsou připraveny papírové ručníky na jedno použití.

Během vyučovacího procesu i o přestávkách je zajištěno časté a intenzivní větrání učeben a společných prostor školy. Žáci budou opakovaně poučeni o hygieně rukou, kterou by následně měli dodržovat po celou dobu pobytu ve škole.

Úklidový personál byl poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů (kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla atd.).

Zvýšená hygienická opatření jsou nastavena i ve školní jídelně. Prostor jídelny je rozdělen na čtyři sektory. Opustí – li daný sektor skupina dětí, proběhne před nástupem další skupiny dezinfekce stolů. Obědy ve školní jídelně jsou vydávány dle časového harmonogramu max. pro čtyři skupiny najednou. Není umožněn samoobslužný výdej (odebírání příborů z příborníků, nalévání pití a polévky).

Vstup do budovy školy, školní družiny a školní jídelny je pro zákonné zástupce z hygienických důvodů omezen. Je – li návštěva nutná, měla by být předem domluvena. V tomto případě prosíme všechny návštěvníky, aby měli zakrytá ústa i nos.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků skupiny či třídy (povinnost žáků vzdělávat se distančně bude vyplývat z novely školského zákona). Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatních žáků se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost!


2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií