Události / Aktuality / Poděkování za účast v soutěži Hlídek mladých zdravotníků10.5.2023


10. května  se zúčastnila hlídka mladých zdravotníků z naší ZŠ, ve složení Sabina Matouchová, Alice Neradová ,Matyáš Palán

a Soňa Hořká okresního kola soutěže „ Hlídek mladých zdravotníků“, pořádaného Českým červeným křížem.

Děti se v kategorii soutěže pro první stupeň ZŠ umístily na pěkném 5. místě. 

Chtěla bych touto cestou  poděkovat dětem za pečlivou přípravu a

vzornou reprezentaci obce a ZŠ a paní Romaně Havelkové, která na škole vede právě zdravotnický kroužek., za skvělou přípravu dětí a za to, že se našim dětem věnuje ve svém volném čase. Těším se na další spolupráci!                                                                    
                                               Mgr. J. Landová, řed. ZŠ

2016 - 2018 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio