Události / Aktuality / Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/20244.9.2023

Zápis do ŠD, kritéria pro přijetí do ŠD a informace z ŠD


Vážení rodiče,

dne 04.09.2023 od 8h do 9h se v hlavní budově ZŠ uskuteční zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2023/2024. Pokud máte zájem o umístění dítěte do školní družiny, nezapomeňte se zápisu účastnit.

Pravidelný provoz ŠD (ranní 06:30h - 07:30h a odpolední 11:35h - 16:00h) bude zahájen v úterý 05.09.2023

Všem přejeme pohodový a úspěšný školní rok 2023/2024, vychovatelky ŠD.


Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny:

·  O přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněného Zápisního lístku do ŠD, který zákonní zástupci žáka odevzdávají vychovatelkám ŠD při zápisu do ŠD, první den nového školního roku.

·  Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci z 1. a 2. třídy. K doplnění kapacity ŠD pak následně žáci 3., 4. a 5. třídy.

·  Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci s pravidelnou celotýdenní docházkou.

·  Do ŠD jsou přednostně přijímáni sourozenci a žáci dojíždějící.

Školní družina je nenároková a škola musí přihlížet při jejím poskytování na kapacitní možnosti ŠD.


INFORMACE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2023/2024

Poplatek (příspěvek na neinvestiční výdaje ŠD). Za umístění žáka ve ŠD činí poplatek (příspěvek na neinvestiční výdaje) 100,- Kč měsíčně. Poplatek hradí zákonní zástupci žáka:

ü  v hotovosti pouze u vedoucí školní stravovny v budově ŠJ v 1. patře, která vydá doklad o zaplacení poplatku (uschovejte si jej pro kontrolu platby) za ŠD

ü  bezhotovostním převodem na běžný účet školy (277169190227/0100 v KB, 27-7169190227/0100 pro jiné banky). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu + poplatek za ŠD.

Poplatek se hradí v následujících termínech:

1. platba - do 30. 9. 2023 (za září, říjen, listopad, prosinec 2023 a leden 2024) 500,- Kč

2. platba - do 28. 2. 2024 (za únor, březen, duben, květen a červen 2024) 500,- Kč

 (Pokud máte již ŠD uhrazenu, berte tuto informaci jako bezpředmětnou).

Kromě poplatku za školní družinu také vybíráme balíček potřeb do ŠD:

·  1 tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníčky, balík papíru formátu A4. Tento balíček potřeb je vybíraný jednorázově na celý školní rok 2023/2024 a odevzdává se vychovatelce ŠD.

·  Uvítáme sáček bonbónů dětem na odměny či šťávu na zajištění pitného režimu.

Pokud budete své dítě vyzvedávat výjimečně z družiny dříve než obvykle do ŠD dochází -  tedy např. po obědě nebo v daný den dítě do ŠD vůbec nepůjde, případně bude dítě vyzvedávat jiná osoba, než kterou jste uvedli v Zápisovém lístku do ŠD, je nutné vždy poslat po dítěti omluvenku s písemnou informací pro paní vychovatelku a podpisem rodičů o dané změně. Jde především o bezpečnost dětí! V 16:00h se budova školy uzamyká, dítě si vyzvedněte z družiny nejpozději do 16:00h!

Do školní družiny dítě potřebuje – přezůvky + dle uvážení rodičů věci na převlečení pro pobyt venku (i starší) – lze nechávat v šatně u ŠD na háčku v pevné podepsané tašce nebo sáčku. Pití a svačinu na odpoledne. Při hezkém počasí může být družina s dětmi venku na školním dvoře, za budovou školy.

Provoz ranní školní družiny Po–Pá od 06:30h do 07:30h

(vychovatelka ranní ŠD – Kateřina Wiesnerová)

Provoz odpolední školní družiny Po-Pá od 11:35h do 16:00h

(vedoucí vychovatelka ŠD, I. odd. ŠD – Michaela Hrdličková, DiS.)

(vychovatelka II. odd. ŠD – Anna Vohradská)


2016 - 2023 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií