Události / Aktuality / Nové stanovení výše úplaty za ŠD/ŠK od 01.09.202425.6.2024 - 6.9.2024

Na základě novely MŠMT stanovuje úplatu za zájmové vzdělávání od 01.09.2024 zřizovatel


Vážení rodiče,

na základě novely školského zákona stanovuje zřizovatel s platností od 01.09.2024 výši úplaty ve školní družině a školních klubech, a to ve výši:

  • ŠD: 150,- Kč/měsíčně 
  • ŠK : 250,- Kč/pololetně.

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD/ŠK bude zákonnými zástupci žáka hrazena převodem na účet školy. (Pouze ve výjimečných případech bude možné po dohodě s ředitelkou školy uhradit úplatu za zájmové vzdělávání v hotovosti).

Splatnost úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD/ŠK bude pololetně, a to v termínech: 

  • 1. platba do 30.09.2024 
  • 2. platba do 28.02.2025.
  • Platbu bude možné provést i jednorázově, tj. na celý školní rok 2024/2025.

Osvobození od úplaty nebo snížení úplaty bude možné, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že pobírá přídavky na dítě, tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ,,Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě".

Bližší informace k úplatě za zájmové vzdělávání Vám podají vychovatelky ŠD případně vyučující ŠK na začátku školního roku 2024/2025.

Zápis do školní družiny 2024/2025 proběhne 02.09.2024 od 8h - 9:30h v budově ZŠ.

Michaela Hrdličková, DiS., vedoucí vychovatelka ŠD


2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií