Žáci
Týdenní plány 4. třída

25. týden 2023/24 (19.2.2024 - 23.2.2024)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura JV- vzory podstatných jmen rodu ženského, opakujeme KSV- píšeme dopis LV- čteme společnou knihu
Anglický jazyk days
Hudební výchova notový zápis
Informatika Ověření principů robotů VEX 123 v Minecraftu
Matematika Opakujeme čísla do 1000000, rovnice, písemné násobení G- převody jednotek
Praktické činnosti Učíme se různé druhy stehu
Přírodověda Recyklace
Tělesná výchova Hrajeme vybíjenou, pravidla hry
Vlastivěda Kraje ČR
Výtvarná výchova Zimní krajina

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií