Žáci
Týdenní plány 4. třída

3. týden 2023/24 (18.9.2023 - 22.9.2023)



Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk opakujeme 3. třídu
Estetická a dramatická výchova
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Praktické činnosti
Přírodověda
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výtvarná výchova

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2023 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií