Žáci
Týdenní plány 5. třída

25. týden 2023/24 (19.2.2024 - 23.2.2024)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Přídavná jména
Anglický jazyk can
Hudební výchova Píseň "O bydlení"
Informatika Micro:bit - editor
Matematika Opakujeme početní operace v oboru nad milion. Opakujeme kružnice.
Praktické činnosti Děláme záložky do knihy.
Přírodověda Opěrná a svalová soustava člověka.
Tělesná výchova Hrajeme míčové hry.
Vlastivěda Povrch a vodstvo ČR.
Výtvarná výchova Malujeme svoje myšlenky a nálady.

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií