Žáci
Týdenní plány 8. třída

25. týden 2023/24 (19.2.2024 - 23.2.2024)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Určujeme poměry několikanásobných členů a souřadně spojených vět vedlejších Grafické znázornění jednotlivých souvětí S: Seznámení s výkladem a jeho nácvik L: Literatura období baroka
Anglický jazyk Procvičujeme budoucí čas - will
Biologie člověka a výchova ke zdraví Oběhová soustava
Dějepis Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 Opakujeme předchozí učivo Dějiny českých zemí a habsburské monarchie
Fyzika mechanická práce
Hudební výchova rytířské zpěvy
Chemie nekovy
Informatika Micro:bit - editor
Matematika Slovní úlohy řešené rovnicemi pp
Občanská výchova Lidská práva - shrnutí kapitoly
Praktické činnosti Příprava jednoduchých pokrmů
Výtvarná výchova Billboardy
Zdravotní tělesná výchova Koordinace
Zeměpis Plzeňský kraj
Ruský jazyk Vyhledáváme programy kina, divadla (práce s tiskem) Procvičujeme čísla do 100
Tělesná výchova dívky míčové hry
Tělesná výchova hoši florbal

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií