Žáci
Týdenní plány 8. třída

2. týden 2023/24 (11.9.2023 - 15.9.2023)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Opakování větných členů Literatura starověku Řeč přímá a nepřímá
Anglický jazyk Opakujeme minulý čas
Biologie člověka a výchova ke zdraví Savci- přizpůsobení, hlavní znaky Vejcorodí a Vačnatci
Dějepis Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí Úvod - nové typy monarchií
Fyzika opakujeme jednotky a veličiny
Hudební výchova poučení o hlasové hygieně
Chemie BOZ, úvodní hodina- co je to chemie
Informatika úvodní hodina
Matematika Opakování učiva 7. ročníku Dm
Občanská výchova Právní základy státu
Praktické činnosti Úvodní hodina - sešity, plán učiva, BOZ
Výtvarná výchova Úvodní hodina - plán náplně hodin, BOZ Zážitek z prázdnin
Zdravotní tělesná výchova úvodní hodina
Zeměpis Opakování, BOZ
Ruský jazyk Čtení s porozuměním, pokyny
Tělesná výchova dívky úvodní hodina, BOZ
Tělesná výchova hoši úvodní hodina atletika

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2023 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií