Žáci
Týdenní plány 8. třída

3. týden 2023/24 (18.9.2023 - 22.9.2023)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Opakování větných členů Literatura starověku Řeč přímá a nepřímá Diktát
Anglický jazyk Procvičujeme minulý čas,nepravidelná slovesa,čteme knihu
Biologie člověka a výchova ke zdraví Savci- hlavní znaky, hlavní řády Hmyzožravci
Dějepis Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí Anglie a Velká Británie
Fyzika opakujeme výpočty hustoty, rychlosti, tlaku
Hudební výchova správně dýchá, tvoří tón
Chemie Látky a tělesa
Informatika opakování Teams
Matematika Opakování učiva 7. ročníku PP
Občanská výchova Nebude vyučováno
Praktické činnosti Nebude vyučováno
Výtvarná výchova Nebude vyučováno
Zdravotní tělesná výchova Seznámení se ZTV, zdravotní cvičení
Zeměpis
Ruský jazyk Barvy (základní a doplňkové) Četba
Tělesná výchova dívky protahování
Tělesná výchova hoši Atletika, průpravná cvičení

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií