Žáci
Týdenní plány 8. třída

4. týden 2023/24 (25.9.2023 - 29.9.2023)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Opakování VČ Starověká literatura Zahajovací KP
Anglický jazyk Čteme knihu
Biologie člověka a výchova ke zdraví Savci - Hlodavci PP hlavní znaky DM zástupci
Dějepis Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí
Fyzika opakujeme kapaliny a plyny
Hudební výchova intonace
Chemie Látky a tělesa
Informatika odpadá
Matematika Opakování učiva 7. ročníku PP
Občanská výchova Státní svátek
Praktické činnosti Státní svátek
Výtvarná výchova Státní svátek
Zdravotní tělesná výchova Stretching
Zeměpis ČR- povrch
Ruský jazyk Opakujeme gramatiku (časování v přít. čase – 1. a 2. typ, skloňování) Barvy
Tělesná výchova dívky protahujeme se, míčové hry
Tělesná výchova hoši Pohybové hry

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií