Žáci
Týdenní plány 8. třída

5. týden 2023/24 (2.10.2023 - 6.10.2023)Předmět Učivo Úkoly Poznámka
Český jazyk a literatura Opakování pravopisu, věta jednoduchá-souvětí Charakteristika postavy Práce s textem
Anglický jazyk Dokončení minulého času, rozšiřování slovní zásoby
Biologie člověka a výchova ke zdraví Savci - Letouni, Chudozubí DM
Dějepis Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí Dějiny významných evropských států
Fyzika opakování optiky
Hudební výchova hudební rytmus
Chemie zjišťování vlastností látek
Informatika Teams a distanční výuka
Matematika Mocniny a odmocniny - úvod čtvrtletní KP
Občanská výchova Právní základy státu
Praktické činnosti Technika v domácnosti Dle počasí úklid v okolí školy
Výtvarná výchova Architektonické zajímavosti, detaily staveb
Zdravotní tělesná výchova protahování, posilování
Zeměpis ČR- povrch
Ruský jazyk Opakujeme čísla 1–20 Četba, barvy
Tělesná výchova dívky protahujeme se, míčové hry
Tělesná výchova hoši Futsal, průpravná cvičení

Žáci Rozvrh Týdenní plány

2016 - 2024 © Základní škola Pchery, okres Kladno, info@zspchery.cz

Developed by IT Design

Ocenění společnosti 
Scio
Spolufinancováno Evropskou unií